Finansal Koşullar ve Para Politikası

29 Haziran 2018 Cuma, 11:00

Para Politikası sözlükteki anlamıyla hükümetin ya da genelde merkez bankası ve ona denk para otoritesinin ekonomiye para arzı, faiz oranları ve döviz piyasası işlemleriyle ekonomiye yön vermesi durumudur. Para politikasına yön verecek olan otorite ülke için en uygun para politikasının belirlenmesini sağlayarak bunu yönetir.

Finansal koşullar ise ekonomideki kur, risk primi, varlık fiyatları, faiz, getiri eğrisi ve kredi koşulları gibi bazı etkenlerin durumunu anlatan bir kavramdır. Finansal koşulların reel ekonomi ile yakından ilişkileri bulunmakta olsa da gittikçe ondan ayrılan ve serbestleşen bir yapı izlediği gözlenmektedir. Özellikle gelişmekte olan ekonomilerde risk iştahının ve küresel likiditeye duyarlılığın fazla olması nedeniyle para otoritesi tarafından yürütülen politikalar tam anlamıyla sonuç vermeyebilmektedir.

Para Politikası Kavramları

Finansal koşullar üzerinde etkisi olan ve ülkenin parasal sistemini yönlendirme amacını taşıyan para politikaları konusunda merkez bankaları farklı yöntemler izlemektedir. Ancak genelde izlenen iki türlü politika bulunmaktadır. Bunlar Daraltıcı (Sıkı) ya da Genişleyici (Gevşek) para politikasıdır. Ülkenin ve dünya ekonomisinin bulunduğu duruma göre merkez bankaları tarafından iki politikadan birisi seçilerek, oluşturulacak para politikası buna göre inşa edilir.

Daraltıcı Para Politikası

Sıkı Para Politikası olarak da adlandırılır. Bu politika toplam para arzının azaltılmasını ya da çok az artırılmasını esas alır. Burada amaç yüksek olduğu kabul edilen enflasyonun düşüşünü sağlamaktır. Bunu arz-talep yasasını esas alarak yapar. Ekonomide dolaşan para gereğinden fazla ise mallara talep artar ve doğal olarak fiyatı yükselir. Bu da enflasyon olgusuna yol açar. Politikanın amacı da dolaşan parayı azaltarak mallara talebin azalması ve böylece fiyatların düşmesini sağlamaktır.

Genişleyici Para Politikası

Gevşek Para Politikası olarak da adlandırılan bu politikada ise amaç toplam para arzının artırılmasını sağlamaktır. Eğer ekonominin büyümesi gereğinden azsa ve işsizlik artışı gibi sorunlara neden açıyorsa bu politika uygulanır. Para otoritesi para arzını artırarak mallara talebi artırır. Bu da büyümenin güçlenmesine yol açar. Aynı zamanda çok düşük olan enflasyonu da uygun bir seviyeye getirmek için kullanılır.

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir